30 tháng 4, 2005

KHÔNG ĐỀ

Phải anh là gió là mây
Để cho em mãi tràn đầy ý thơ
Hay anh là nắng là mưa
Để cho em phải mong chờ từng giây
Tàn đêm trăng loãng bóng gầy
Giọt buồn lạc chốn mơ này về đâu…

26 tháng 4, 2005

Phiền não biết, phiền não đoạn.
Tham sân biết, tham sân dứt.
Vui buồn biết, buồn vui dừng.
Thiện ác biết, thiện ác bặt.
Từng sát na biết, còn gì dính mắc ?

Phiền não biết, phiền não đoạn.
Tham sân biết, tham sân dứt.
Vui buồn biết, buồn vui dừng.
Thiện ác biết, thiện ác bặt.
Từng sát na biết, còn gì dính mắc ?
Tự tại vĩnh hằng.
Trời xanh mây trắng bay.

14 tháng 4, 2005

The end

. . . . . .

1 tháng 4, 2005


Happiness is never stopping to think if you are...

Hạnh phúc
Hạnh phúc với tôi là điều giản dị
Như khi được ngắm một dòng sông

Nghe tiếng nước chảy ...
Và giọt sương long lanh

Bình yên ... trong đêm

Tất cả đó là

... Hạnh phúc

08.03.10

Quelque chose dans mon cœur

Quelque chose dans mon cœur
me parle de ma vie
entre un grand mystère qui commence
dans mon cœur quand je dors pas seule dans la nuit
et qui que j'oublie qui je suis
Qui je suis ?