17 tháng 11, 2006

Hạnh phúc mang theo6 tháng 11, 2006

Khoảng lặng của em

Ngày em tìm thấy anh
Trong khoảng lặng của đời mình
Cũng là lúc ...
Chúng ta không thể bên nhau
Một ngày với em
Tưởng chừng như thật bình yên
Nhưng ai đâu có biết ...
Trước một cơn bão lớn
Mặt biển thường hay tĩnh lặng đáng sợ.

2 tháng 11, 2006


http://2.bp.blogspot.com/_3eBmKweeSQ4/TNAXx37I8fI/AAAAAAAABOk/DgK_acamXrg/s1600/IMG_1273.JPG

I was living like a shadow
I slept like a floating cloud
And I was lonely too long in the past.


White, smooth, endless, outright, sheer
And I smile as I sink to the ground ..