31 tháng 10, 2005

Tuyết rơi

White, smooth, endless, outright, sheer
And I smile as I sink to the ground ..

Snow on my hair
I start crying
I Lie down on my snow
And I fall deeply into sleep forever ..

18 tháng 10, 2005

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
And with I the nights would seem so long ...

14 tháng 10, 2005


Trong màn đêm sâu thẳm
Em một mình đi tìm
những dấu tích còn lại của tình yêu
Hòa quyện trong bao tầng lớp của định mệnh

13 tháng 10, 2005

Em gọi đó làTừng giọt
Café đen
đắng ,thơm
nồng nàn
chậm rãi
rơi ..
Em gọi đó là
Tình yêu .