30 tháng 5, 2009

Never Forget

20 tháng 5, 200916 tháng 5, 2009

Lý do em ra điThat's Why (you go away)

Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes
I don't wanna say goodbye to you
Love is one big illusion I should try to forget
But there is something left in my head

You're the one who set it up
Now you're the one to make it stop
I'm the one who's feeling lost right now
Now you want me to forget every little thing you said
But there is something left in my head

I won't forget the way you're kissing
The feelings so strong were lasting for so long
But I'm not the man your heart is missing
That's why you go away I know

You were never satisfied no matter how I tried
Now you wanna say goodbye to me
Love is one big illusion I should try to forget
But there is something left in my head

I won't forget the way you're kissing
The feelings so strong were lasting for so long
But I'm not the man your heart is missing
That's why you go away I know

Sitting here all alone in the middle of nowhere
Don't know which way to go
There ain't so much to say now between us
There ain't so much for you
There ain't so much for me anymore

I won't forget the way you're kissing
The feelings so strong were lasting for so long
But I'm not the man your heart is missing
That's why you go away I know
That's why you go away I know......

Khoảng lặng...

Cố nắm bắt lấy chút gì đó của quá khứ
Nắm bắt chút hơi ấm
Dù không phải của mình

Cố nắm bắt một bàn tay
Nhưng không ...
Chỉ là một khoảng lặng
Vô hồn...

16.02.09

3 tháng 5, 2009

Không hờn không dỗi anh đâu
Xa anh ngày ấy trái sầu rụng rơi
Nghe hoài nỗi nhớ chơi vơi
Hành trang khóe mắt đôi môi anh cười…

(22.12.10)

2 tháng 5, 2009

Glowering antique vestiges
26.06.09