26 tháng 4, 2008

Mọi thứ như phai

Sad Romance

Rơi vào lặng thinh ...
Nơi
Gió ,lá khô ,sóng cuộn tràn ...
Quấn chặt hồn em .


Behind her smile there lies a deep sadness.


15.04.09