18 tháng 6, 2012

"(¯`·.º-:¦ KHÔNG ĐỀ

Tình em hòa với hồn thơ
Đêm đêm mộng khúc sầu mơ rũ mềm .

Bất cứ ở nơi đâu cũng luôn tồn tại
Dấu chấm ,dấu hỏi
Tôi muốn nhìn vào dấu chấm
Để thấy dấu hỏi
Và cảm xúc chân thật là những nỗi đau
Dạy cho tôi biết yêu thương ...