22 tháng 8, 2006

Nếu hỏi : Vì sao ?Ta chợt nhận ra ta yêu người đến ngạt thở
Nhưng ta lại đứng yên
và để cho người ấy lạc mất
Nếu hỏi : Vì sao ?
Bởi :Ta sợ ...
Đôi khi chợt nhận ra rằng:
Không dễ để quên đi
Và cũng không dễ để mà yêu .
Nhưng ,đôi khi ta chợt nhận ra
Một chút dại khờ chưa phải là ngu ngốc
Đơn giản vì…
Ta chợt nhận ra...Ta chính là ta .
22.06.10