28 tháng 11, 2008

Chiều nghiêng phố cổ
Chiều nghiêng phố cổ gió về
Hương sen tỏa ngát trăng lê thê buồn
Đêm vùi mình lắng nghe chuông
Vây quanh nỗi nhớ niềm thương ngập tràn .

(23.11.10)

17 tháng 11, 2008

Em ở bên này ai có hay
Trăng mưa liễu rủ suốt tháng ngày
Say say tỉnh tỉnh hồn như mộng
Mộng mãi xa vời theo gió bay...