21 tháng 3, 2013

GIẤC MƠ XANH

Giấc mơ nào đưa em về đồng cỏ
Vi vút bóng dài che dấu chân xưa
Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh như thể
Và nỗi buồn như ngọn gió lang thang

Và nỗi sầu như hạt nắng rêu phong
Đếm ngàn cánh hạc bên song nhớ người
Hãy đưa em về bên giấc mơ xanh
Chùm phượng vĩ tím màu hoa kỷ niệm

Giọt sương mơ khe khẻ rớt bên đời
Hạt nắng say ngủ vùi bên khe đá
Ngày tháng hạ lá vàng hong thương nhớ
Nghe mùa xưa yêu dấu đến bao giờ.

(21.03.2013)