10 tháng 6, 2011

MÂY THÁNG SÁU ♪•:*

Mây tháng hạ trải dài trên đỉnh núi
Một thoáng buồn phủ kín tháp yêu thương
Gió heo may đưa em vào dịu vợi
Đêm trăng về em vẽ bóng trên mây.

(10.06.11)

8 tháng 6, 2011

LẶNG THẦM ĐÊM


Ô kìa chiếc lá ngoài sân
Nương theo làn gió xoay vần bên em
Thời gian lặng đứng bên thềm
Ngoài kia con dế khóc đêm vô thường .

(03.12.10)